Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

Kim jesteśmy

Właścicielem strony internetowej www.yourstyleby.eu oraz administratorem danych osobowych jest Urszula Lidia Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Your Style by Urszula Lidia Bieniek, ul.Słonecznikowa 2A, 43-353 Porąbka,

NIP 547-029-56-79, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe klientów

Sklep internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika (osobiście bądź online). Są to między innymi:

   1. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, miejscowość, adres dostarczenia przesyłki, państwo, dane kontaktowe, telefon, adres e-mail itd.);
   2. informacje dotyczące transakcji (na przykład dane dotyczące płatności lub karty płatniczej (debetowej, kredytowe), informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
   3. dane dotyczące połączenia, typu urządzenia, z którego użytkownik korzysta z naszej strony, geolokalizacyjne, itp.
   4. informacje handlowe (np., czy użytkownik jest w bazie naszego Newslettera),
   5. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.

Są one niezbędne do poprawnego wykonania złożonego przez klienta zamówienia. Oczywiście klient ma prawo nie zaznaczać wszystkich pól podczas rejestracji bądź składania zamówienia, jednak możliwe, że nie będzie mógł poprawnie korzystać ze strony oraz dokonać zamówienia produktów. Zawartość sklepu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Przykładowe cele przetwarzania Państwa danych:

Zarządzanie rejestracją na sklepie – daje dostęp do funkcji, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili usunąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Poprawne wykonanie umowy sprzedaży bądź świadczenia usług

   1. Dane przetwarzane są w celu informowania użytkownika o aktualizacjach na stronie, przekazania informacji związanych z zamówionymi produktami czy usługami, kontaktu za pomocą telefonu, sms bądź e-mail w celu omówienia zamówienia,
   2. Zarządzanie płatnościami – Dane przetwarzane są w celu obsługi płatności za zakupione produkty.
   3. Obsługa wysyłek i zwrotów – Dane przetwarzane są w celu poprawnej obsługi wysyłek, zwrotów, reklamacji, rękojmi oraz innych posprzedażowych usług.
   4. Wystawianie dokumentów sprzedażowych – Dane przetwarzane są w celu wystawiania paragonów, faktur, faktur korygujących oraz not korygujących.

Obsługa zapytań, wniosków i żądań przekazywanych za pomocą dostępnych środków przekazu do Biura Obsługi Klienta

Dane przetwarzane są celu poprawnej informacji klientów – Zbieramy minimalną oraz niezbędną ilość danych.

Cele marketingowe

Doradztwo, sprzedaż komplementarna – Dane przetwarzane są w celu doradztwa na temat produktów, które Państwo zakupili ew sprzedaży dodatkowych niezbędnych akcesoriów do produktów zamówionych przez Państwa.

Newsletter – Jeżeli użytkownik zapisze się do naszego Newslettera będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu wysyłania indywidualnie dopasowanych ofert dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem e-mail, sms, telefon jeżeli użytkownik wyrazi taką zgodę. Ponadto jeżeli użytkownik wyrazi zgodę będziemy wysyłać takie powiadomienia za pomocą tzw. Push na telefonach bądź stronie internetowej.

Ważne: Powyższy rodzaj przetwarzania danych niesie za sobą profilowanie użytkownika, aby móc określić jakie są jego preferencje oraz jakie produkty odpowiadają danej osobie najbardziej. Dzięki temu możemy wysłać odpowiednie informacje lub promocje bazując na wcześniejszych zakupach oraz preferencjach odwiedzanych podstron na sklepie. Dzięki tym aspektom będziemy sugerować, produkty, które mogą zainteresować klienta.

Możliwość rezygnacji klienta z newslettera: użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. W przypadku chęci usunięcia z bazy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@yourstyleby.eu

Cele statystyczne, jakościowe i badania użyteczności strony

W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, informujemy, iż będziemy przetwarzać dane użytkowników w celach statystycznych, analitycznych abyśmy mogli dowiedzieć się co naszym klientom podoba się na naszych stronach najbardziej.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele niezbędne jest udostępnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą Your Style by Urszula Lidia Bieniek, które wspierają nas świadcząc usługi:

  1. Finansowe (ING Bank)
  2. Technologiczne (Facebook, Google, JDM.pl )
  3. Logistyczne, transportowe (UPS, Inpost, Poczta Polska)
  4. Marketingu I reklamy (Facebook, Google)

Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który podał nam swoje dane

Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe może bezpłatnie zażądać dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres (biuro@yourstyleby.eu ) i wskazać przyczynę swojego żądania. Użytkownik ma prawo do:

   1. Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Użytkownik zarejestrowany na sklepie ma możliwość wglądu do tych informacji w zakładce moje konto.
   2. Zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   3. Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim zostały zebrane.
   4. Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, inaczej ujmując przetwarzanie zostanie ograniczone czasowo w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.

Użytkownik ma prawo do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo danych

Firma Your Style by Urszula Lidia Bieniek jako administrator danych dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Stosujemy środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych ma dostęp tylko upoważniony personel.

Postanowienia końcowe

Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie yourstyleby.eu/polityka-prywatnosci/

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej biuro@yourstyleby.eu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.